טופס הרשמה למוקד קיץ

שם הקבוצה
עיר מגורים
גיל המתנדבים
גודל הקבוצה
אופי הקבוצה
מאפיין הקבוצה
מס' ימי התנדבות
שם אחראי הקבוצה
מס' נייד*
דוא''ל*
מוקד קיץ
הטופס נשלח בהצלחה!