הצטרפו לאלפי מתנדבי 'לאורו נלך' המאמינים כי 'מעשה טוב אחד מאיר את העולם כולו'
ופועלים על פי ערכי הערבות והנתינה להקמת דור העתיד של מדינת ישראל.

בהתנדבות מתמדת

בלב ההתנסות המעשית עומדת יציאת בני הנוער להתנדבות אישית קבועה.
המפגש האישי תורם להתפתחות אישית משמעותית ולבניין אישיותו של הנותן אשר דרך הנתינה הופכת להיות אצלו דרך חיים.
מנהלי המחוזות של ‘לאורו נלך’ מלווים את בית הספר בתהליך בחירת מקומות ההשמה במקצועיות רבה לאורך כל הדרך.
בית הספר נדרש למנות רכז מטעמו אשר יעמוד בקשר קבוע עם מנהל המחוז של ‘לאורו נלך’. ביה”ס יקבל גם סיוע במימון הסעות התלמידים למקום ההתנדבות.

תחומי ההתנדבות שלנו

רשות העתיקות:

המתנדבים ישולבו באתרים של חפירות ארכיאולוגיות ברחבי הארץ וכן יסיעו בהכשרת שביל הסנהדרין בצפון ושביל מלכי יהודה בדרום. את ההתנדבות ילוו מדריכים מוסמכים של רשות העתיקות וכן ארכיאולוגים.

רשות הטבע והגנים:

רשות הטבע והגנים הוכרה ע"י משרד החינוך כגוף מורשה להנחיית בני נוער לעשייה והתנדבות בנושאי הטבע והמורשת. המתנדבים יעסקו בסידור שבילים, עקירה וגיזום אורנים, העתקת גאופיטים, צביעת ספסלים ועוד.

חוות לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה:

חווה ללימוד מדעי החקלאות והסביבה.
המתנדבים מסייעים בבנייה בעץ, חממות, הדרכה, סידור שבילים ועוד.

רשות
העתיקות

רשות
הטבע
והגנים

חוות
לחינוך
חקלאי

תמיכה
בניצולי
שואה

בעלי
צרכים
מיוחדים

תמיכה
וחברה
לקשישים

סיוע
לחקלאים

הנצחת חללי צה"ל ותמיכה במשפחות שכולות

התנדבות במועדוניות רווחה

התנדבות בבסיסי צה"ל

טיפול בבעלי חיים

אריזת מזון לנזקקים