פרסים

אודות הפרסים של 'לאורו נלך כפי שנכתבו בנימוקי ועדות הפרסים:

אות הנשיא למתנדב תשע"ו - 2016

הוענק לארגון 'לאורו נלך' על התנדבות של אלפי בני נוער לעשייה בחברה הישראלית, תוך יצירת שיח בין חילוניים לדתיים. הטקס התקיים בבית נשיא המדינה במעמד הנשיא וראשי ארגונים מובילים בתחום ההתנדבות בישראל.

אות מחוז דרום תשע"ז – 2017

הוענק בהערכה ובהוקרה למרכז החינוכי להתנדבות 'לאורו נלך', על הצטיינות בהפעלת מנהיגות נוער לגישור על פערים בחברה הישראלית, במסלול לתעודת בגרות חברתית.

פרס ירושלים להתנדבות בקהילה תשע"ח – 2018

הוענק לעמותת 'לאורו נלך' על רתימת בני נוער להתנדבות וסיוע לקשישים, לנזקקים ולילדים, מתוך מחויבות רוחנית-חינוכית של 'ואהבת לרעך כמוך', שתביא בעזרת ה' לקידום החברה במדינת ישראל.